DotCard

A strategic family game, loved from 9 to 99 years. A card game suitable for all playing styles, everything from family games between adults and children, to the advanced gaming enthusiast.

DotCard challenges your creativity and strategic thinking

.

Ett strategiskt familjespel, älskad från 9 till 99 år. Ett kortspel passande alla spelsätt, allt ifrån familjespel mellan vuxna och barn, till den avancerade spelentusiasten. 

DotCard utmanar din kreativitet och ditt strategiska tänkande

.